Seniorklubben ved AAU

SENIORKLUBBEN VED AALBORG UNIVERSITET

En kreds af tidligere medarbejdere ved Aalborg Universitet fandt i april 1997 sammen om interessen for at starte en Seniorklub for tidligere ansatte. Der afholdtes stiftende generalforsamling den 29. april 1997 og fra den dato var klubben en realitet under navnet "Seniorklubben ved Aalborg Universitet".

Klubben optager alle tidligere medarbejdere på Aalborg Universitet, og efter en vedtægtsændring i 2016, kan ægtefælle, samlever eller fast ledsager nu også blive fuldgyldig medlem.

Som det fremgår af foreningens vedtægt, er hovedvægten i formålsparagraffen lagt på det sociale samvær.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter, der arrangerer møder i form af virksomhedsbesøg, fortrinsvis i det nordjyske samt, internt på AAU, foredrag, sangaftener, julefrokost samt en heldags sommerudflugt, - normalt op til 10 arrangementer om året.

Deltagelse i mange af klubbens arrangementer er gratis, dog skal der ved nogle enkelte, såsom sommerudflugten, julefrokosten og sangaftenen betales et mindre deltagergebyr.

Kontingentet fastsættes en gang årligt på klubbens ordinære generalforsamling og er pt. kr. 100,-/år.

Universitetets administration har tilsagt klubben både økonomisk og praktisk støtte, herunder vil administrationen bl.a. sende denne orientering og tilmeldingsblanket til alle fastansatte, der forlader Aalborg Universitet på grund af alder eller anden pensionering.

Har du lyst til at blive medlem i Seniorklubben, tryk på "BLIV MEDLEM" i den blå bjælke.

Næste arrangement

 

 

ADRESSE:

Seniorklubben ved Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7B
9220 Aalborg Ø

Mailadresse: seniorklub@aau.dk

CVR NR: 30290135